publicerad: 2021  
majuskel majuskeln majuskler
maj·uskl·er
substantiv
majus´kel
mest vid beskrivning av äldre förhållanden stor bok­stav i hand­skriven text
MOTSATS minuskel JFR 1versal
belagt sedan 1869; av lat. majus´culus 'något större', till ma´jus, neutrum av ma´jor 'större'; jfr ur­sprung till major