publicerad: 2021  
malör malören malörer
mal·ör·en
substantiv
malö´r
förarglig händelse
malören (att+verb) malören (med något)
hon råkade ut för malören att glömma passet på hotellet
belagt sedan ca 1755; av franska malheur med samma betydelse, till mal 'dålig' och heur 'lycka; öde'; besläktat med malis, augur