publicerad: 2021  
manbar manbart manbara
man·bar
adjektiv
man`bar
något ålderdomligt könsmogen så­väl om man som om kvinna
belagt sedan 1615; av lågtyska manbar 'giftas­vuxen'; till 1man!! och -bar