publicerad: 2021  
manufaktur manufakturen manufakturer
manu·fakt·ur·en
substantiv
manufaktu´r
1 vanligen i sammansättn. (mängd av) smärre industri­produkter särsk. textilvaror samt mindre järnvaror
manufakturaffär; manufaktursmide
belagt sedan 1633; av engelska, franska manufacture 'verk­stad; klädesfabrik'; bildn. till lat. man´u fac´ere 'till­verka för hand'; jfr ur­sprung till faktur, faktura, manikyr
2 hant­verks­mässigt driven industriell produktion
nyckel­ord under 1700-talet var "merkantilism" och "manufaktur"
äv. om mot­svarande verk­stad
grunda manufakturer
belagt sedan 1637