publicerad: 2021  
faktura fakturan fakturor
fakt·ur·an
substantiv
faktu`ra
räkning på levererade varor el. ut­förda tjänster
fakturaavgift; fakturanummer; bluffaktura; e-faktura; pappersfaktura
faktura (något)
skicka en faktura; betala mot faktura; betala fakturan; varning för falska fakturor!
belagt sedan 1668; av ita. fattura med samma betydelse; av lat. factu´ra 'förfärdigande, till­verkning'; jfr ur­sprung till faktur