publicerad: 2021  
mapp mappen mappar
mapp·en
substantiv
enklare, pärm­liknande an­ordning (av plast, papper eller dylikt) för förvaring
äv. data­teknik katalog eller bibliotek för filer
hon har skapat en tydlig struktur för sina mappar och filer; det är viktigt att ge sina mappar sådana namn att det är lätt att identifiera dem
belagt sedan 1868; 1545 i den utdöda bet. 'karta'; av tyska Mappe med samma betydelse, äldst 'skydds­duk för kartor'; av lat. mapp´a 'duk; servett'; jfr engelska map 'karta'