publicerad: 2021  
marig marigt mariga
mar·ig
adjektiv
ma`rig
1 mindre brukligt tovig och förkrympt
belagt sedan 1752; till mar- 2
2 var­dagligt som orsakar svårigheter eller förtretligheter
marig (för någon) (att+verb)
den sista upp­giften på skrivningen var marig; i en marig kurva krockade han
belagt sedan 1911