publicerad: 2021  
martyrdöd martyr­döden
mart·yr|­död·en
substantiv
marty`rdöd
det att som martyr
lida martyr­döden; flera av Jesu lär­jungar dog martyr­döden
belagt sedan 1745