publicerad: 2021  
1mas masen masar
mas·en
substantiv
1 man eller pojke från Dalarna
belagt sedan 1879; trol. till person­namnet Mats
2 var­dagligt; ned­sättande vanligen i sammansättn. person som driver in obetald skatt
belagt sedan 1926
2mas masen
mas·en
substantiv
ett kort­spel
äv. om förloraren i en om­gång
belagt sedan 1910; till 1mas!!