publicerad: 2021  
masa sig masade masat
verb
ma`sa sig
ofta med partikel, t.ex.upp röra sig långsamt och makligt
någon masar sig (iväg/upp) (någonstans)
någon masar sig (iväg) (någonstans)
någon masar sig (upp) (någonstans)
ligga och masa sig; det var dags att masa sig iväg till jobbet; först vid tolv­tiden masade han sig upp ur sängen
belagt sedan 1774; sv. dial. masa 'gå långsamt; arbeta trögt'; trol. en ljudsymbolisk bildn.
masa sigmasande