publicerad: 2021  
mast masten master
mast·en
substantiv
upp­rest stång­liknande konstruktion som bär upp segel på far­tyg
masthål; masttopp; fartygsmast; fockmast
resa en mast; fälla en mast
äv. om liknande an­ordning med andra an­vändningar
flaggmast; radiomast
segla för om masten tjänst­göra om­bord som vanlig (under­ordnad) sjö­manhan var en äventyrare som hade seglat för om masten på otaliga skutor
belagt sedan ca 1452 (Nya eller Karls-Krönikan); fornsvenska mast; av lågtyska mast 'stång; mast'