publicerad: 2021  
mata matade matat
verb
ma`ta
1 ge mat åt
någon matar någon/något (med något)
någon matar någon (med något)
någon matar något (med något)
mata hönsen
spec. hjälpa att äta
han matade babyn med majs­puré
äv. bildligt stoppa full med
skol­barnen matades med år­tal och regent­längder
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska mata
2 ofta med partikel, sär­skiltin successivt förse med material t.ex. bränsle, rå­varor el. data
någon matar (in) något (i något)
mata kaminen med ved; hon matade in upp­gifterna i data­basen
äv. vanligen med partikelnfram successivt förflytta
någon/något matar (fram) något
någon matar (fram) något
något matar (fram) något
mata fram bandet ett stycke
belagt sedan 1756
matamatande, matning