publicerad: 2021  
matrilinjär matri­linjärt matri­linjära
adjektiv
matrilinjä´r
som har att göra med moderns sida ofta i samman­hang som handlar om ärftlighet eller dylikt
matri­linjär här­stamning
belagt sedan 1969