publicerad: 2021  
medarbeta medarbetade medarbetat
verb
me`darbeta
fungera som medarbetare
någon medarbetar (i något) (med något)
hon med­arbetar i flera olika tid­skrifter
belagt sedan 1641
medarbetamedarbetande