publicerad: 2021  
medeltid medel­tiden medel­tider
medel|­tid·en
substantiv
me`deltid
1 vanligen bestämd form sing. tiden mellan Roms fall och Amerikas upp­täckt (i den all­männa historien) känne­tecknad av stark kyrko­makt, feodal­väsen och relativt outvecklad ekonomi
medeltidsborg; medeltidshandskrift; högmedeltiden
(på/under) medeltiden
() medeltiden
(under) medeltiden
förr talade man ofta om den mörka medel­tiden
i Nordens historia om tiden från kristnandet till reformationen, ca 1000 – ca 1500
ofta bildligt om något som ter sig helt föråldrat
ett fängelse som är rena medel­tiden
belagt sedan 1757
2 medelsoltid
(någots) medeltid medeltid (för något)
belagt sedan 1744