publicerad: 2021  
medikament medikamentet, plural medikament el. medikamenter, bestämd plural medikamenten el. medikamenterna
med·ika·ment·et
substantiv
medikamen´t
något ålderdomligt läkemedel
medikamentsflaska
medikamenter (för/mot något)
medikamenter (för något)
medikamenter (mot något)
belagt sedan 1558; av lat. medicamen´tum 'läke­medel', till med´icus 'läkare'; jfr ur­sprung till medicin, medikus