publicerad: 2021  
mekanism mekanismen mekanismer
mek·an·ism·en
substantiv
mekanis´m
1 system av sam­verkande (mekaniska) delar som till­sammans åstad­kommer den drivande kraften i maskin
JFR verk 2
gevärsmekanism; kopplingsmekanism
mekanismen (bakom/för något)
mekanismen (bakom något)
mekanismen (för något)
en sinn­rik mekanism; det var något fel i mekanismen
äv. sätt att sam­verka i mekaniskt system
ur­verkets in­vecklade mekanism
äv. om icke-fysiskt system och dess sätt att fungera
försvarsmekanism
mekanismerna bak­om Alzheimers sjukdom
belagt sedan 1799; trol. av franska mécanisme med samma betydelse; jfr ur­sprung till mekanisk
2 knappast plur. en filosofisk stånd­punkt enligt vilken allt i naturen kan förklaras som rörelser av materiella kroppar
belagt sedan 1759