publicerad: 2021  
mekano mekanot mekanon
mekano·na
substantiv
meka´no
en lek­sak i form av en sats av (metall)komponenter som man kan sätta ihop till större an­ordningar t.ex. bilar el. lyft­kranar
barnen byggde ett avancerat rymd­skepp av sitt mekano
belagt sedan 1926; av engelska mechano- 'maskin-'; till grek. mekhane´ 'verk­tyg, redskap'
jfr varu­märket Meccano®