publicerad: 2021  
mellanstadium mellanstadiet mellanstadier
mell·an|­stadi·et
substantiv
mell`anstadium
vanligen bestämd form sing. tre­årigt stadium i grund­skolan mellan låg- och hög­stadiet dvs. års­kurserna 4–6
() mellanstadiet
gå på mellan­stadiet
belagt sedan 1961