publicerad: 2021  
mem memet el. memen, plural memes el. memer
eller
meme memet el. memen, plural memes
substantiv
[me´m] el. [mi´m]
1 den minsta själv­ständiga kultur­enheten som kan vidareföras mellan människor; t.ex. melodier och arkitektoniska tekniker, och som kan tänkas nedärvas via traditioner, vanor m.m.
belagt sedan 2009
2 socialt och kulturellt fenomen på inter­net som ofta ut­görs av bild, film m.m. och som vanligtvis får stor och snabb spridning
internetmem
sär­skilt om bild försedd med humoristisk text
memes, emojis och andra nät­fenomen
belagt sedan 2010