publicerad: 2021  
1mer komparativ; som superlativ används mest
eller
1mera
adverb
me´r el. me´ra
i större mängd eller om­fattning i det av­seende som fram­går av samman­hanget
MOTSATS 1mindre JFR 1vidare
hon är mer bildad än sin man
äv. i fråga om an­tal ytterligare
det fanns ingen mer i rummet
äv. med försvagad inne­börd av jäm­förelse ganska
det händer mer sällan att han kommer på besök
äv. med ren tids­betydelse i nekande och frågande satser längre
de bor inte här mer
mer eller mindre i stort settrapporten är mer eller mindre färdig nu
mer och mer allt­merför varje år kommer det mer och mer folk till festivalen
så mycket mer som i all synnerhet somdet förvånade dem att hon sa upp sig, så mycket mer som hon inte hade något annat arbete på gång
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska mer 'mer; mera; större'; gemensamt germanskt ord; ur en indoeur. ord­rot med bet. 'stor'
2mer komparativ; som superlativ används mest
eller
2mera
adjektiv
el. [me´ra]
som har större mängd eller om­fattning i det av­seende som fram­går av samman­hanget
MOTSATS 2mindre
merarbete; merutgift
extra­träningen var till mer skada än gagn; han kan inte vara mer än 25 år
äv. med viss kvalitets­betydelse bättre
hon har talang, och vad mer är, förmåga att ut­nyttja den
äv. substantiverat, med ren kvantitets­betydelse
här­om vore mycket mer att säga; jag vill gärna ha mer (kaffe)
det är mer än jag vet det vet jag intekan­ske är den här svampen ätlig, men det är mer än jag vet
inte mer än jämnt knapptdet segertippade ekipaget vann, men det var inte mer än jämnt
inte vara mer än rätt bara vara det an­ständigheten kräverdet är inte mer än rätt att personalen som arbetat hårt för före­taget nu får del av över­skottet
med mera förkortning "m.m." och så vidarede erbjuder kurser i bild och form, kreativt skrivande med mera
vad mera är ... vad som ytterligare kan fram­hållas är ...Stock­holm har en unik samling ång­fartyg från en svunnen tid, och vad mera är, far­tygen är fort­farande i bruk
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); se ur­sprung till 1mer!!