publicerad: 2021  
1mest superlativ
adverb
i största mängd eller om­fattning i det av­seende som fram­går av samman­hanget
MOTSATS 1minst 1
hon är den mest begåvade av systrarna
äv. till största delen
befolkningen på öarna liv­närde sig mest på fiske
äv. i det närmaste
hon sitter fram­för tv:n mest hela tiden
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska mäst; gemens. germ ord, superlativ till 1mer!!
2mest mesta; superlativ
adjektiv
som har störst mängd eller om­fattning i det av­seende som fram­går av samman­hanget
MOTSATS 2minst
mest sol har de i vardags­rummet; mest presenter fick förstås barnen
äv. som ut­gör största del­mängd av något
den mesta tiden till­bringar han på resor; den mesta säden exporteras
äv. något var­dagligt som i största ut­sträckning fyllt funktionen som fram­går av samman­hanget
vår mesta landslags­spelare
för det mesta i all­mänhethan är för det mesta hemma på kvällarna; hon köper för det mesta miljö­vänligt tvätt­medel
gå utan­på det mesta vara (mycket) bättre än det mestaatt äta riktigt bra biffkött, tillagat med perfektion, går utan­på det mesta
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen