publicerad: 2021  
mid-
förled
som har läge i mitten av sträcka el. tids­period
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); till fornsvenska miþer 'som befinner sig i mitten'; gemensamt germanskt ord, mot­svarande lat. med´ius; jfr ur­sprung till 1medel!!, medel-, midja, 1mitt!!