publicerad: 2021  
midskepps
mid|­skepps
adverb
mi`dskepps
mitt i far­tyget
midskeppsspant
ibland med riktnings­betydelse
gå mid­skepps
belagt sedan 1691; jfr nederländska midscheeps, engelska midships med samma betydelse; till mid- och skepp