publicerad: 2021  
midskeppssektion midskepps­sektionen midskepps­sektioner
mid·skepps|­sekt·ion·en
substantiv
mi`dskeppssektion
vertikalt tvär­snitt mid­skepps på fartygs­ritning
belagt sedan 1885