publicerad: 2021  
miljöaktivist miljö­aktivisten miljö­aktivister
miljö|­akt·iv·ist·en
substantiv
miljö`aktivist
person som aktivt arbetar med miljöfrågor i syfte att bevara (den ur­sprungliga) naturen etc.
miljö­aktivisternas protestaktioner; miljö­aktivister från Greenpeace bordade olje­tankern och kedjade fast sig vid relingen
belagt sedan 1971