publicerad: 2021  
minne minnet minnen
minn·et
substantiv
minn`e
1 knappast plur. förmåga att lagra och åter­kalla själsliga före­ställningar främst erfarenheter och in­lärda fakta
minnesanteckning; minneslucka; minnesproblem; minnesteknik; elefantminne; guldfiskminne; hästminne; sifferminne
ha ett gott minne; tappa minnet; åter­få minnet
i (adj) minne (lägga något) på minnet (falla någon) ur minnet
om inte mitt minne sviker mig så blev Sverige trea i fotbolls-VM 1994; en person som vi alla har i gott minne; kan du friska upp mitt minne lite?; hon hade an­tecknat några punkter som stöd för minnet; händelsen hade tydligen helt fallit honom ur minnet
auditivt minne hörselminneenkäten visar att det är få pianoelever som an­vänder auditivt minne när de memorerar
dra sig till minnes erinra sighon log när hon drog sig till minnes sin rebelliska ungdom
falla (någon) ur minnet försvinna ur (någons) minnedär fanns en bar­tender, vars namn ty­värr har fallit mig ur minnet, som kunde göra helt fantastiska drinkar
fotografiskt minne ut­präglat synminnehon har fotografiskt minne och det har hjälpt henne under många prov i skolan
fästa sig i minnet stanna kvar i (någons) minnepjäsen var komplicerad men vissa detaljer fäste sig än­då i minnet
lägga något på minnet bevara något i minneten lovande jazz­talang vars namn är väl värt att lägga på minnet
visuellt minne synminne
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska minne 'minne; godvilja; sam­tycke'; nord. ord, besläktat med lat. me´ns 'själ'; jfr ur­sprung till mental, minnesång, reminiscens
2 åter­kallad själslig före­ställning
minnesfragment; barndomsminne
ett minne (från något)
(till) minne (av någon/något/sats)
(till) minne (av någon)
(till) minne (av något)
(till) minne (av sats)
sommaren är snart ett minne blott; de bittra minnena från kriget; jag har ett svagt minne av henne; vi har katastrofen i färskt minne
spec. om håg­komst av död person
hedra minnet av de döda soldaterna; han har mor­föräldrarna i kärt minne; NN, i tacksamt minne bevarad
äv. om själv­biografi i plur.
Wigforss minnen
äv. före­mål som väcker håg­komst om något
SYN. souvenir
den gamla porten är ett minne från stadens storhetstid; en snäck­beklädd tändsticks­ask med texten "Minne från Bohus­län"; spara kortet som minne
belagt sedan 800-talet (i sms.; (runsten, Rök, Östergötland)) runform mini (ack.)
3 del av data­maskin eller dylikt som an­vänds för lagring av program och inmatade data
minneskapacitet; datorminne; kärnminne; primärminne; RAM-minne; sekundärminne; skivminne
en digital­kamera med in­byggt minne
belagt sedan 1951
4
med någons goda minne med någons sam­tyckehon tåg­luffade med föräldrarnas goda minne
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen