SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
föl`jande adjektiv, ingen böjning följ·andesom kommer närmast efter i rummet el. vanligen tiden admin.utstr.JFRcohyponymnästkommande följande dagresonemanget kan belysas med följande diagramsärsk. som uppräkningsmarkörföljande personer har tackat ja: Andersson, Pettersson ...sedan ca 1550