publicerad: 2021  
minska minskade minskat
verb
min`ska
1 bli mindre i an­tal el. om­fattning
SYN. gå ner 1 MOTSATS öka 1 JFR ebba ut
något minskar (med tal)
minska i vikt; befolkningen minskade i gles­bygderna; en minskad utbyggnadstakt; värdet av bilen minskar mycket på ett år
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska minzka; bildn. till stammen min- i mindre
2 göra mindre i an­tal el. om­fattning
någon/något minskar något
någon minskar något
något minskar något
försöka minska riskerna för olyckor; regeringen ville minska arbetslöshets­ersättningen
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Södermanna-Lagen
minskaminskande, minskning