publicerad: 2021  
minskning minskningen minskningar
minsk·ning·en
substantiv
min`skning
1 det att något blir mindre
befolkningsminskning
en minskning (av/i något)
en minskning (av något)
en minskning (i något)
en minskning (med tal)
en kraftig minskning; en dramatisk minskning av an­talet sökande
belagt sedan 1790
2 det att något görs mindre
en minskning (av/i något)
en minskning (av något)
en minskning (i något)
en begränsad minskning av an­talet in­tagna
belagt sedan 1769