publicerad: 2021  
misstroendevotum misstroende­votumet, plural misstroende­votum
miss·tro·ende|­vot·um
substantiv
miss`troendevotum
formell deklaration av folk­representation att den förlorat förtroendet för regeringen vilket normalt med­för regeringens av­gång
misstroendevotum (mot någon/något)
misstroendevotum (mot någon)
misstroendevotum (mot något)
regeringen över­levde två misstroende­votum
äv. om liknande åt­gärd av annat beslutande organ
belagt sedan 1852