publicerad: 2021  
modem modemet, plural modem, bestämd plural modemen
mod·em·et
substantiv
mode´m
an­ordning för över­föring av signaler mellan dator och tele­nät
modemkapning; ADSL-modem
koppla in modemet
belagt sedan 1965; av engelska modem med samma betydelse, kortord av modulator-demodulator; jfr ur­sprung till de-, modulera