publicerad: 2021  
modeord mode­ordet, plural mode­ord, bestämd plural mode­orden
mode|­ord·et
substantiv
mo`deord
för till­fället populärt ord
många stördes av mode­ordet "fokusera"
belagt sedan 1794