publicerad: 2021  
nyhet nyheten nyheter
ny·het·en
substantiv
ny`het
något som inte tidigare varit känt men som nu kan förväntas väcka intresse
modenyhet
en stor nyhet; en efter­längtad nyhet; en väl­kommen nyhet
en nyhet (för någon)
en nyhet (om något/sats)
en nyhet (om något)
en nyhet (om sats)
en het nyhet på årets bil­mässa; nyheten spreds snabbt via sociala medier; vad ut­redningen presenterar är knappast några egentliga nyheter
ofta äv. ofta plur. aktuell information om något nyligen in­träffat el. tidigare inte känt
nyhetsbrev; nyhetsprogram; nyhetsredaktion; nyhetsvärde; förstasidesnyhet; tv-nyhet
goda nyheter; glada nyheter; dåliga nyheter; tråkiga nyheter; färska nyheter; komma först med en nyhet; nås av en nyhet
i plur. äv. om mot­svarande radio- el. tv-program
lyssna på nyheterna; titta på nyheterna; nyheter från TT
nyhetens behag se behag
belagt sedan 1472–86 (Speculum Virginum); fornsvenska nyhet; till 1ny!!