publicerad: 2021  
modest neutrum modest, bestämd form och plural modesta
mod·est
adjektiv
modes´t
som har små an­språk för egen del
sär­skilt om handling eller dylikt
hans artiga och modesta upp­trädande; modesta krav
belagt sedan 1638; ur lat. modes´tus 'anspråks­lös'; till mod´us 'mått; sätt'; jfr ur­sprung till modus