publicerad: 2021  
statement plural statement el. statements, neutrum
substantiv
[stej´tment]
(väl över­vägt) tillkänna­givande av stånd­punkt eller hållning särsk. i viss fråga
hennes nya tatuering är lite av ett statement; klubben publicerade sitt statement på hem­sidan
sär­skilt in­om mode
statementplagg; modestatement
belagt sedan 1863