publicerad: 2021  
momsad momsat momsade
moms·ad
adjektiv
[måm`s-]
var­dagligt som redo­visar moms om kvitto, faktura och dylikt
ett momsat kvitto
belagt sedan 1985