publicerad: 2021  
monster monstret, plural monster, bestämd plural monstren
även
monstrum monstret, plural monster, bestämd plural monstren
monstr·et
substantiv
[mån´-]
miss­bildad och skrämmande varelse
urtidsmonster
Frankensteins monster
ibland äv. om elak människa
han var ett monster av ondska och lastbarhet
äv. om mycket stor el. besvärlig före­teelse
ett monster till lång­tradare; ut­redningen var ett monster av ogenomtränglighet
belagt sedan 1648; av lat. mon´strum 'jär­tecken; under; vid­under'; besläktat med 1mana!!