SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förbann´else substantiv ~n ~r för·bann·els·en1(an­tagen) ond kraft som förut­bestämmer o­lycklig ut­veckling för ngn el. ngt relig.det verkade vila en förbannelse över släktenhan önskade sina fiender död och förbannelseäv. försvagatnegativ sida det är vetenskapens förbannelse att man aldrig blir färdigförbannelse (över ngn/ngt)sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. forbannilse 2kraft­uttryck som inne­bär önskan om o­lycka för ngn el. ngt komm.tid.en skur av förbannelser över chefenmånga förbannelser har ut­talats över groparna i vägenäv. rent förstärkandei vissa ut­tryck vard.söndags­middagarna var tråkiga till förbannelseförbannelser (över ngn/ngt)sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelser