publicerad: 2021  
mudder muddret
muddr·et
substantiv
mudd´er
mycket fin­kornig massa på botten av vattensamling el. upp­tagen där­ifrån
mudderpråm
stora mängder för­orenat mudder i viken; tippning av mudder
belagt sedan 1752; av lågtyska modder 'gyttja'; jfr ur­sprung till modd