publicerad: 2021  
mygga myggan myggor
mygg·an
substantiv
mygg`a
1 typ av två­vingad insekt som (oftast) har lång, slank kropp, långa ben och mångledade antenner och var­av vissa arter har stickande mundelar och är blod­sugare
myggbiten; myggsvärm; malariamygga; stickmygga
en surrande mygga höll henne vaken hela natten; en svärm av myggor dansade över busken i sol­nedgången
belagt sedan ca mitten av 1300-talet (i sms.; (förteckning över föremål i kungens skattkammare (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska mygga
2 något var­dagligt liten mikrofon för talare; ofta fäst på något klädes­plagg på över­kroppen
lokalen är stor, så ni måste an­vända mygga för att höras
belagt åtm. sedan 1995
Myggor och tigrar. Titel på roman av Maja Lundgren (2007) med an­spelning på aforismen "Lifvet har myggor och tigrar. De förra äro farligast" av Vilhelm Ekelund (i Båge och Lyra 1932)