publicerad: 2021  
myntunion mynt­unionen mynt­unioner
mynt|­un·ion·en
substantiv
myn`tunion
överens­kommelse mellan stater om gemensamt mynt­system
en myntunion (mellan några) en myntunion (med något)
den skandinaviska mynt­unionen på 1800-talet
belagt sedan 1893