publicerad: 2021  
mål målet, plural mål, bestämd plural målen
mål·et
substantiv
1 av­sett resultat av verksamhet
delmål; framtidsmål; klimatmål; miljömål
målet (för någon/något)
målet (för någon)
målet (för något)
målet (att+verb/sats)
målet (sats)
målet (att+verb)
ett realistiskt mål; ett hägrande mål; sätta upp ett mål; sätta målet högt; forskningens mål och metoder; hans mål är att bli läkare; hon har arbetat hårt för att nå sina drömmars mål; målet för den ekonomiska politiken var att minska inflationen
belagt sedan mitten av 1400-talet (Konung Christoffers Landslag); fornsvenska mal 'mått; märke; rikt­punkt; tid­punkt; mål­tid'; gemensamt germanskt ord, urspr. bildat till en indoeur. ord­rot med bet. 'mäta'
2 av­sedd slut­punkt för förflyttning
resmål; turistmål; utflyktsmål
() i mål målet (för något)
resans mål; målet för söndagspromenaden var Skansen
spec. vid hastighets­tävling
svensken gick oväntat i mål som segrare; hon ledde från start till mål; han passerades 100 meter från mål
belagt sedan senare hälften av 1400-talet Latinskt-svenskt glossarium
3 före­mål eller om­råde som det gäller att träffa med kula, pil, boll eller dylikt; ofta för erhållande av poäng
ett mål (för något)
fågeln var ett svår­träffat mål; skjutning mot rörliga mål; han kastade en snö­boll mot henne men den missade sitt mål
spec. i boll­spel
stå i mål; vakta målet; kalabalik fram­för målet; han kom fri och bred­sidade elegant bollen i mål; skott mot öppet mål
äv. bildligt om något som är ut­satt för behandling, an­grepp eller dylikt
censuren var ett tacksamt mål för hans satir
skjuta över målet 1vara orättvisvd:n tyckte att kritikerna sköt över målet när de an­såg att före­tagets arvoden var för höga 2ta i för mycketatt gå så långt som till bojkott är att skjuta över målet
öppet mål (till­fälle till) lätt­förtjänt segerdet var öppet mål för oppositionen efter den senaste tidens regerings­skandaler
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
4 poäng­givande spel av boll eller puck över motståndar­lagets mål­linje
ett bort­dömt mål; ett in­släppt mål; ett onödigt mål; ett vackert mål; göra mål; Sverige vann med fyra mål mot två; i andra halv­lek började målen trilla in
mål i baken sport­jargongbaklänges­målett mål i baken kan vara skillnaden mellan fiasko och succé
belagt sedan 1886
5 (in­tagande av) mättande mängd föda som en del av dags­behovet
JFR måltid
frukostmål; skrovmål
ett mål (något) ett mål (med något)
de brukar äta ett lagat mål om dagen; nu ska det bli gott med ett mål mat
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
6 juridiskt ärende som prövas in­för dom­stol
ett mål (mellan några)
ett mål (mot någon/något)
ett mål (mot någon)
ett mål (mot något)
dom i målet faller i nästa vecka; målet har av­skrivits; han vill föra målet vidare till Högsta Dom­stolen
fakta i målet se faktum
i oträngt mål i onödanministern var känd för att inte yttra sig i oträngt mål
vara part i målet se part
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska mal 'tal(förmåga); språk; av­tal; rättegångssak'; gemensamt germanskt ord, urspr. 'församling; över­läggning'
7 knappast plur. förmåga att tala
ha mål i munnen
äv. det att tala
darra på målet
äv. sätt att tala
vara grov i målet
sväva på målet ut­trycka sig obestämt eller osäkerthan svävade på målet om sina framtidsplaner
belagt sedan 1000-talet (i sms.; (runsten, Boglösa, Uppland (Sveriges runinskrifter))) runform mals (gen.), samma ord som mål 6
8 dialekt
sydsvenska mål
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); se ur­sprung till mål 6