publicerad: 2021  
mång-
förled
som om­fattar ett stort an­tal av den före­teelse som fram­går av samman­hanget
mångmiljonbelopp; mångårig
sär­skilt (ofta med positiv bi­betydelse) om riklig före­komst av olika varianter av viss före­teelse i sam­hället
mångetnisk; mångkonfessionell; mångkulturell; mångreligiös
belagt sedan 1469 (i mångfaldig) (Heliga Mechtilds uppenbarelser); ökad anv. på 1990-talet; fornsvenska mang-