publicerad: 2021  
mångkulturell mång­kulturellt mång­kulturella
mång|­kult·ur·ell
adjektiv
mång`kulturell
som inne­fattar många olika kulturer och kultur­yttringar ofta med ton­vikt på de positiva möjligheter detta ger
mång­kulturell förståelse; en kreativ mång­kulturell miljö; Sverige är nu­mera ett mång­kulturellt land
belagt sedan 1974; ökad anv. på 1990-talet