publicerad: 2021  
mångsidig mång­sidigt mång­sidiga
mång|­sid·ig
adjektiv
mång`sidig
som har kunskaper och färdigheter på många olika om­råden
en mång­sidig person med både humanistiska och natur­vetenskapliga intressen
äv. om verksamhet och dylikt
en mång­sidig scen­konst; en apparat med mång­sidig an­vändning
belagt sedan 1827