SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1`re preposition 1i eller till position fram­för NollMOTSATSantonym1efter 1 han gick före dem och visade vägende trängde sig före några i könäv. bildligti eller till kvalitativt högre position än han gick före den äldre kollegan vid tjänste­tillsättningensedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. fyrir, fyre, före; ut­vidgad form av 1för,2; jfr forn, 1fort 2tidigare än NollJFRcohyponym3innan en promenad före mid­dagenäv. med under­förstådd tid­punktKuba före Castrosista an­halten före Italienföre dettasedenna sedan slutet av 1200-taletWestgöta-LagenFöre är i första hand preposition och innan konjunktion (subjunktion). Bara subjunktioner inleder hela satser, bisatser. Det bör därför inte heta *han ställde klockan före han gick till sängs, eftersom han gick till sängs är en hel sats.    Omvänt måste subjunktioner följas av bisatser, inte av ensamma substantiv. Normalt borde det därför inte heta innan helgen och innan månadens utgång. Det finns emellertid fasta uttryck där innan gärna används mot huvudregeln, särskilt innan dess och innan kvällen. Här används innan som en preposition, och den användningen har i viss mån generaliserats. Det får därför anses korrekt att skriva innan helgen eller innan månadens utgång.
2`re adverb 1i eller till framför­varande position NollMOTSATSantonym2efter 1 han trängde sig före i könguiden gick före och visade vägenäv. bildligti eller till kvalitativt högre position USA ligger före i konkurrensenäv. med eg. inne­börd av tidJFRcohyponym2före 2 klockan går föresedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagense 1före 2i tiden följt av en tid­punkt som fram­går av samman­hanget NollJFRcohyponym1innan 2cohyponym2före 1 han hade av­lidit dagen föreexporten ökade i jäm­förelse med året föresedan 1285stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)
3`re substantiv ~t ~n för·etegenskaper (hos snö) som bestämmer glidmöjligheterna sport.JFRcohyponymglid blixtföreklisterföreskidföresnabbt före gynnar de svenska skid­åkarnaäv.väg­lag sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. före; bildn. till 5för; jfr målföre