publicerad: 2021  
mäktig mäktigt mäktiga
mäkt·ig
adjektiv
mäk`tig
1 som har stor makt
mäktig något/att+verb
mäktig något
mäktig att+verb
en mäktig politiker; hon har ut­setts till Sveriges mäktigaste affärs­kvinna
äv. försvagat som har till­räcklig förmåga för viss upp­gift eller dylikt
han var inte mäktig att ut­trycka sina åsikter på ett klart och tydligt sätt
belagt sedan mitten el. senare hälften av 1400-talet (Prosadikter från Sveriges medeltid); fornsvenska mäktogher; av lågtyska mechtich med samma betydelse; bildn. till makt; jfr ur­sprung till bemäktiga sig, 1mäkta!!
2 som ger in­tryck av kraft
en mäktig demonstration för freden; operasångarens mäktiga bas­röst
äv. som har väldiga och imponerande yttre mått
bergens mäktiga kurvor; en mäktig stentrappa vid fasaden
belagt sedan ca 1400 Klosterläsning
3 som har stor om­fattning i det av­seende som fram­går av samman­hanget; beträffande volym, massa, styrka m.m.
ett mäktigt hög­tryck över Norska havet; ett mäktigt bölje­svall
äv. om föda mycket mättande
en söt och mäktig kaka; en mäktig dessert
belagt sedan ca 1500 Sex ekonomiska traktater