publicerad: 2021  
mörkertal mörker­talet, plural mörker­tal, bestämd plural mörker­talen
mörk·er|­tal·et
substantiv
mör`kertal
okänt an­tal vid sidan av det officiellt noterade an­talet beträffande brott, sjukdomsfall, olycks­händelser etc.
mörkertalet (för något)
mörker­talet för data­brott är betydande; det finns fort­farande ett stort mörker­tal när det gäller våld mot kvinnor i hemmet
belagt sedan 1970