publicerad: 2021  
mörkman mörkmannen mörkmän, bestämd plural mörkmännen
mörk|­mann·en
substantiv
mör`kman
person som är mot­ståndare till fritt tänkande och vetenskapliga fram­steg
vissa mörk­män ville förbjuda under­visning om Darwins teorier
belagt sedan 1908